Πισίνα με οπτικές ίνες

Οι οπτικές ίνες βασίζουν τη λειτουργία τους στην αντανάκλαση του φωτός από την πηγή στην άκρη της ίνας, γεγονός το οποίο μας προσφέρει εντυπωσιακά αισθητικά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικά τους είναι η χαμηλή κατανάλωση, η εύκολη συντήρηση και η ασφάλεια στην δημιουργία εφέ με το υδάτινο στοιχείο (λόγω του ότι μεταφέρεται φως και όχι ρεύμα).
Συγκεκριμένα μπορούμε να φωτίσουμε μία πισίνα δημιουργώντας όμορφα εφέ, είτε περιμετρικά / γραμμικά με οπτική ίνα side glow (ενδείκνυται για τις πισίνες skimmer), είτε σημειακά τοποθετώντας στον πυθμένα φωτεινά σημεία τυχαία ή βάσει σχεδίου.

Πισίνα με οπτικές ίνες